สมัครสอบนายหน้าวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ฐิติมา
วันเวลาที่ตอบ: 
23 มีนาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากสอบนายหน้าวินาศภัยเดือนเมษายนแต่ที่นั่งเต็มทั้งเดือนทำไงดีค่ะ
คำตอบ: 
ติดต่อสอบถาม ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5153999 ต่อ  1118-1121 หรือสามารถตรวจสอบดูได้จากสถาบันต่าง ๆ ที่รับสมัครโดยดูจาก www@oic.or.th -เข้าข้อมูลคนกลางประกันภัย -ตัวแทนนายหน้า  ค่ะ