พระทำประกันสุขภาพได้ไหม

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
zuzu
วันเวลาที่ตอบ: 
26 มกราคม 2553
รายละเอียดคำถาม: 
พระทำประกันสุขภาพได้ไหม ไปติดต่อจะซื้อพระกันสุขภาพให้ พระ ตัวแทนบริษัทบอกว่าซื้อไปก็ไม่สามารถเครมประกันได้ เลย งง ว่าพระซื้อประกันไม่ได้เหรอค่ะ
คำตอบ: 
ไม่มีกฎหมายห้ามพระทำประกันภัย คำตอบของตัวแทนอาจเกี่ยวกับอายุและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพที่ผ่านมา