การเบิกค่าขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
วีรยุทธ รัตนภูมิ
วันเวลาที่ตอบ: 
18 มิถุนายน 2555
รายละเอียดคำถาม: 
รถผมโดนคู่กรณีชนได้รับความเสียหายจนต้องเข้าศูนย์ซ่อมประมาณ 1 เดือน (ขั้นต่ำ) จะสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถ ได้หรือไม่ครับ (เเต่...กรมธรรม์รถยนต์คู่กรณี ชี้เเจงว่า ประกัน LMG คุ้มครองทุกอย่าง ยกเว้นค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ) เรายังจะสามารถเรียกจากประกันคู่กรณีได้หรือไม่ครับ
คำตอบ: 
หล้กเกณฑ์การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ มีดังนี้ค่ะ   ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ ไม่ได้รับความคุ้มครอง   เว้นแต่    การขาดการใช้รถยนต์เกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยสามารถเรียกร้องเฉพาะส่วนที่ล่าช้าเท่านั้น   เช่น  โดยปกติทั้วไปซ่อม 15-30  วัน  แต่บริษัทซ่อมล่าช้าหรือส่งอะไหล่ล่าช้า ทำให้การซ่อมเกินเวลาถึง 45 วัน จะเรียกร้องเฉพาะส่วนที่เกินกว่าการสั่งซ่อมจริง ค่ะ แต่หากเป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องได้นับแต่วันทำละเมิดค่ะ หากคิดว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.ที่ใกล้บ้านได้ทุกจังหวัดค่ะ