ประกันพรบ.ซ้ำกัน 2 ฉบับ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
ผู้สงสัย
วันเวลาที่ตอบ: 
21 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ขอสอบถามว่า ทำประกันซ้ำกัน 2 ฉบับ โดยนำกรมธรรม์ฉบับแรกไปต่อภาษีรถยนต์แล้ว ต้องการยกเลิกฉบับแรก แต่ไม่มีส่วนต่อทะเบียนคืนบริษัทประกันภัย สามารถถอนประกันภัยได้หรือไม่ สอบถามคปภ.ปทุมฯ แจ้งว่าจะต้องส่งเอกสารครบทั้งชุด รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ผู้เอาประกันสามารถแจ้งยกเลิกได้ที่บริษัทผู้รับประกันภัยค่ะ