เรื่องค่าอบรม

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
มด
วันเวลาที่ตอบ: 
28 มีนาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉันลงสมัครอบรมต่อใบอนุญาติตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตครั้งที่ 4 ขึ้นไป ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย จะอบรมในวันที่ 27-28 เมษานี้ แต่มาตรวจสอบในใบเสร็จดันมีคำว่าอบรมตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งในตารางอบรมของทางเว็บในไม่ได้มีการบอกว่า อบรมของประกันชวิตหรืออบรมของทางวินาศภัยในวันดังกล่าว บอกแต่เพียวว่าอบรบต่อใบอนุญาตครั้งที่ 4 ขึ้นไป อย่างงี้มีผลต่อการเข้าอบรมตัวแทนนายหน้าประกันชีวิตของดิฉันหรือไม่ และการอบรมครั้งที่4ขึ้นไปของประกันชีวิต/วินาศภัยใช้หัวข้ออบรมเหมือนกันหรือไม่
คำตอบ: 
การอบรมครั้งที่ 4 เป็นต้นไปเป็นการอบรมรวมกันได้ครับ ระหว่างตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ท่านเข้าอบรมได้รับการนับชั่วโมงอบรมครับ