บ.ฟีนิกซ์ประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
สุนทร
วันเวลาที่ตอบ: 
10 กุมภาพันธ์ 2553
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบสถานะเงินกองทุนของบ.ฟีนิกซ์และสามารถขายกรมธรรม์ได้หรือยัง
คำตอบ: 
ท่านสามารถดูสถานะทางการเงินของบริษัทได้ที่ http://www.oic.or.th/th/search/companies3-2.php