บริษัทประกันภัยสามารถปฏิเสธการคุ้มครองโรค ภายหลังจาการตรวจร่างกายหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

หากตรวจพบว่าเป็นโรค บริษัทประกันภัยอาจพิจารณารับประกันชีวิตโดยมีการเพิ่มเบี้ยประกันชีวิต หรือไม่รับประกันชีวิตได้