ทำไมเปลี่ยนหน้าเช็คนานจัง

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
มาลี สังกะเกษ
วันเวลาที่ตอบ: 
03 พฤศจิกายน 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ข้าพจ้านางมาลี สังกะเกษ ได้ส่งเช็คไปเปลี่ยนหน้าเช็คตั้งแต่ 9/8/53 กับบริษัท เอไอเอ และได้โทรติดตามมาตลอด แต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้เช็ค เลย ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบริษัทเหมือนมีการประวิงการจ่ายเช็คและข้าพเจ้าขอแนบใบเสร็จลงทะเบียนที่ส่งเช็คกลับเอไอเอมาด้วย
คำตอบ: 
รบกวนนำเรื่องเข้าระบบร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะประสานบริษัทให้ค่ะ