อยากทราบการจ่ายค่าเสียหาย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
มานนท์
วันเวลาที่ตอบ: 
01 สิงหาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
รถมีประกัน พรบ.2 ฉบับ ชนคนตาย พรบ.จะจ่ายเท่าไร อย่างไร
คำตอบ: 
ถ้ารถเป็นฝ่ายรับผิดจ่าย พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ กรณีเสียชีวิตจ่ายฉบับละ 200,000.-บาทครับ./01