การจ่ายค่าสินไหมซ้ำซ้อนระหว่างประกันภัยด้วยกัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
บัลลังก์ แก้วปานกัน
วันเวลาที่ตอบ: 
07 กันยายน 2553
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ประกอบด้วย บริษัทประกันภัยฝ่ายถูก , บริษัทประกันภัยฝ่ายผิด , บริษัทกลางฯ , โรงพยาบาล , ผู้ประสบภัย ซึ่งตัวผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิต ซึ่งจะมีค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย โดยทางบริษัทกลางฯ เป็นผู้จ่ายค่าสินไหมแทนบริษัทประกันภัยฝ่ายถูกไปก่อนแล้วเรียกคืนภายหลัง โดยจ่ายค่าปลงศพไปเป็นเงิน 35,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลไปอีก 9,635 บาท ทางบริษัทประกันภัยฝ่ายผิดไม่ทราบก็กันเงิน พรบ.เอาไว้เพียง 35,000 บาท เพื่อจ่ายคืนบริษัทประกันภัยฝ่ายถูก ต่อมามีการฟ้องอนุญาโตฯสมาคมประกันวินาศภัย ให้บริษัทประกันภัยฝ่ายผิดต้องจ่ายค่ารักษาก่อนตายอีก 9,635 บาทแก่บริษัทประกันภัยฝ่ายถูกด้วย ก็เลยเกิดเป็นปัญหาการที่จะต้องจ่ายเบิ้ลซ้ำซ้อนเกินวงเงิน เพราะบริษัทประกันภัยฝ่ายผิดไปจ่ายผู้ประสบภัย(ทายาท)ไปแล้วเต็มวงเงิน ปัญหาที่จะถามและอยากให้แก้ไข คือ ผมทราบดีว่าวิธีการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่ผมก็อยากให้ คปภ.ช่วยพิจารณาด้วยว่า เกิดความยุ่งยากซับซ้อนต่ดการทำงานของบริษัทประกันภัยไหม ซึ่งผมเชื่อว่า ทุกบริษัทประกันภัยเกิดปัญหาการจ่ายซ้ำซ้อนเช่นนี้ทุกบริษัท ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว ทาง คภป.ควรแก้ไข หามาตราการที่จะไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ ไม่ต้องให้บริษัทประกันภัยต้องมาแบกภาระในการติดต่อ ติดตาม สอบถามว่า บริษัทนั้น บริษัทนี้ จ่ายไปหรือยัง เท่าไหร่ เรื่องการจ่ายจริงๆแล้ว ผมเชื่อว่าทุกบริษัทฯจ่ายทั้งนั้น แต่ที่มีเรื่อง มีปัญหาร้องเรียน ก็เพราะระบบการจ่ายมันมีปัญหา จึงยังปฏิเสธคอยท่าอยู่ เพราะไม่แน่ใจว่าจ่ายซ้ำหรือไม่ แน่นอนครับว่า หากจ่ายผิด บริษัทประกันภัย ไม่มีปัญหา สามารถจ่ายซ้ำได้ แต่ผู้รับกรรมจริงๆ คือ พนักงานผู้ปฏิบัติงานผิดพลาดเกี่ยวกับการจ่าย ต้องรับผิดชอบเองในการกระทำของตัวพนักงานงานเอง เพราะวิธีปฏิบัติที่ขาดความสมบูรณ์ของระบบการจ่ายสินไหม เพราะวิธีการจ่าย เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนมากเกินไป จนทำให้ขาดความพอดี พนักงานบริษัทฯทำงานไม่ได้ อีกทั้ง บางทีก็จะมีคนหัวใส รีบรับเงินทางนี้เสร็จ ก็รีบไปรับเงินอีกทางโดยเร็ว ตรวจสอบก็ไม่ได้ ไม่ทันมัน ผมว่าตัวเลขการจ่ายที่ท่านกำหนด ไม่ใช่ปัญหา แต่ที่เป็นปัญหา คือ วิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับพนักงานบริษัทฯทุกบริษัทฯจริงๆ จึงอยากฝากให้ท่านได้โปรดพิจารณา หาทางแก้ไขด้วย จักขอบคุณยิ่งครับ
คำตอบ: 
เรียน คุณบัลลังก์ แก้วปานกัน ขอขอบคุณที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามปัญหาที่เกิดขึ้น หากเจ้าหน้าที่บริษัทยึดแนวทางตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัดปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น กรณีของท่านที่แจ้งว่าบริษัทต้องรับภาระจ่ายค่ารักษาพยาบาลอีก 9,635 บาท ก็เพราะเหตุผลท่านกันเงินไว้เฉพาะค่าปลงศพไว้อย่างเดียวคือ 35,000 บาท ถ้าท่านกันค่ารักษาไว้ด้วยก็จะไม่เกิดปัญหาในการเรียกร้องจนมีการยื่นข้องเรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการของสมาคมฯ หลักของกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า(มาตรา 24) รถตั้งแต่สองขึ้นไปก่อให่เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภับซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ฉะนั้น ในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าใครอยู่คันไหน ใครบาดเจ็บ ใครเสียชีวิต หรือมีใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้บ้าง ท่านต้องอ่านรายงานประจำวันของตำรวจ หรือรายงานการสอบสวนของตำรวจ ความเห็นของอัยการ หรือคำสั่งศาล ใช่หรือไม่ครับ ถึงจะจ่ายถูก  หรือท่านดูเฉพาะใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิตอย่างเดียวแล้วกันเงินไว้ 35,000 บาท เพื่อคืนบริษัทที่เป็นฝ่ายถูก ถ้าท่านดูรายละเอียดในรายงานประจำวันของตำรวจหรือรายงานการสอบสวนของตำรวจอ่านละเอียดท่านจะทราบได้ว่า ตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ จนถึงวันที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิตระยะเวลาผ่านมากี่วัน และในช่วงวันที่เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตผู้ประสบภัยบาดเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใด ถ้าตรวจสอบไม่ได้ควรสอบถามข้อมูลเหล่านี้ได้ที่บริษัทกลางฯ ผมเชื่อว่าบริษัทกลางฯ จะมีข้อมูลให้ท่าน เพราะบริษัทกลางฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ประสบภัยไว้หมดทุกราย ถ้าปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้ได้ ผมเชื่อว่าปัญหานี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางข้อเสนอแนะของท่านเป็นเรื่องที่ดีถ้ามีศูนย์ข้อมูลในการตรวจเช็คการใช้สิทธิของผู้ประสบภัยว่าขณะนี้มีการใช้สิทธิอะไร จากที่ไหนไปบ้างแล้ว คงต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันพัฒนาให้ระบบเหล่านี้เกิดขึ้นให้ได้ ครับ