ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
ทวิช
วันเวลาที่ตอบ: 
10 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
หม้อแปลงไฟฟ้านอกอาคารเกิดลัดวงจรมีเสียงดังคล้ายการระเบิดและไฟฟ้าภายในอาคารดับ การเกิดเหตุดังกล่าวทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระชากมีผลทำให้วงจรอิเลกทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเช่นตู้สาขาโทรศัพท์เสียหายโดยมีรอยไหม้ที่วงจรดังกล่าวแต่ไม่มีไฟลุกไหม้ที่เด่นชัดหรือต้องทำการดับเพลิงแต่อย่างใด ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะอยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ขยายความคุ้มครองภัยต่อเครื่องไฟฟ้าหรือกรมธรรม์ประกันประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินหรือไม่
คำตอบ: 
เนื่องจากเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงขอให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย โทร 025153995-9 ค่ะ