รถถูกชนเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
พิชญะ
วันเวลาที่ตอบ: 
26 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจากรถผมถูกชน และผมเป็นฝ่ายถูก ลงบันทึกประจำวันที่สน. แล้ว บ.ประกันฝ่ายผิด ได้ออกใบเคลมให้ไปซ่อม ซึ่งใช้ระยะเวลาซ่อมประมาณ 1 เดือน ในช่วงนี้ ผมไม่มีรถที่จะใช้งาน จึงจำเป็นต้องไปเช่ารถ มาใช้เพื่อไปทำงานและชีวิตประจำวัน ขอถามเป็นข้อๆ ดังนี้นะครับ 1. ผมสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ จากบ.ประกัน คู่กรณีได้โดยวิธีใดบ้าง 2. ต้องใช้เอกสาร หรือหลักฐานอะไรบ้าง ในการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เช่นหนังสือ สัญญาเช่ารถ ค่าเดินทางต่อวัน หรืออื่นๆ โปรดให้คำแนะนำด้วยครับ
คำตอบ: 
ท่านสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้จากบริษัทประกันภัยรถยนต์คู่กรณี โดยหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เช่น สัญญาเช่ารถยนต์ ใบเสร็จค่ารถแท็กซึ่ เป็นต้น .../006