เซ็นต์สัญญาแต่ยังไม่ได้โอนเงิน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
นายต้นไม้
วันเวลาที่ตอบ: 
07 กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ผมได้เซ็นต์สัญญาซื้อประกันชีวิตของบริษัทหนึ่ง กับนายหน้า/ตัวแทนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่พบว่ามีความไม่ชอบมาพากลของพฤติกรรมตัวแทน ที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลเงินโอนที่ตกลงกันไว้ แต่กลับให้โอนมากกว่าที่สนทนากัน จึงไม่ประสงค์จะทำกรมธรรม์นี้แล้ว ถามว่าที่กระผมเซ็นต์ และให้สำเนาบัตรประชาชนไปกับตัวแทน นั้น จะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ (ผมเห็นว่ากรมธรรม์จะโมฆะ หากผมมิได้โอนเงินไป และเฉยๆไปเลย)
คำตอบ: 
หากบริษัทตกลงรับประกันภัยถือว่าสัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว แต่เรื่องเบี้ยประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหากไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้อีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ...01/02