ธ.กสิกรฯ ขาย พรบ. 499.- มีส่วนลดเกินอนุญาตหรือไม่???

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ตัวแทนประกันวินาศภัย
วันเวลาที่ตอบ: 
25 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ธนาคารกสิกรขาย พรบ. รถยนต์ในราคา 499 เขาสามารถมีส่วนลดได้ขนาดนั้นโฆษณาเช่นนั้นได้หรือไม่ กรุณาตรวจสอบด่วนไม่งั้นระบบการขายประกันจะวุ่นวายกันนะครับ
คำตอบ: 
จะจัดส่งเอกสารให้ฝ่ายผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ค่ะ