การอบรม

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
DD
วันเวลาที่ตอบ: 
08 มกราคม 2553
รายละเอียดคำถาม: 
สอบตัวแทนประกันวินาศภัยผ่านแล้ว แต่ยังไม่ได้อบรมเกี่ยวกับการเป็นตัวแทน ต้องการได้ข้อมูลเกี่ยวกับตารางการอบรมค่ะ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนของภาคใต้ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ให้ดูเวบไซด์ของสมาคมประกันชีวิตไทย/สมาคมตัวแทนก็ได้ค่ะ ว่ามีอบรมที่ใดบ้าง