ทำไมราคา พรบ.บุคคลที่ 3จึงไม่เท่ากัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
กษิณ
วันเวลาที่ตอบ: 
21 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
มีการขายพรบ.ตัดราคากันมากมายตามสื่อต่างๆบาง ทำไม คปภ.ไม่สนใจจะจัดการบ้าง ยึดใบอนุญาตเลย บริษัทฯที่เป็นเจ้าของลดสุดๆๆ
คำตอบ: 
ทางสำนักงาน คปภ.ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดังกล่าวและจะรับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ