ทำไมรถกู้ชีพ กู้ภัย ถึงทำประกันไม่ได้ครับ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
อาสากู้ชีพ
วันเวลาที่ตอบ: 
06 ตุลาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
คืออยากถามว่าทำไมรถฉัน้ชีพ ฉัน้ภัย ถึงทำประกันไม่ได้ครับ ถ้าบอกว่ามีความเสี่ยงสูง ก็ออกประกันสำหรับรถฉุกเฉินซิครับ คล้ายกับประกันร้านทองอ่ะครับ แยกออกมาต่างหากเลย ช่วยชีวิตคนตั้งเยอะ แตรถตัวเองไม่มีอะไรรับประกันเลยอ่ะครับ พอจะมีทางมั้ยที่จะทำประกันได้
คำตอบ: 
หลายบริษัทอาจไม่อยากรับประกันภัยรถประเภทนี้ เพราะความเสี่ยงสูง จะรับเอาปัญหานี้ไปเสนอผู้รับผิดชอบต่อไป