ทำประกัมมาแล้วหลายปีแต่ขาดส่งไปสองเดือน แต่แล้วเกิดเสียชิวิตขึ้นมาจนเวลาผ่าน 14 ปี แล้วจะเรียกร้องอะไรได้ไหมครับ โดยที่ตัวแทนบอกว่าประกันขาดไปแล้ว

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ณัฐธนภัทร์ แรกเจริญ
วันเวลาที่ตอบ: 
08 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
พอดีน้องเมียผมถามว่า พ่อที่เสียชิวิตทำประกัมมาแล้วหลายปีแต่ขาดส่งไปสองเดือน แต่แล้วเกิดเสียชิวิตขึ้นมาจนเวลาผ่าน 14 ปี แล้วจะเรียกร้องอะไรได้ไหมครับ โดยที่ตัวแทนบอกว่าประกันขาดไปแล้ว
คำตอบ: 
เวลาผ่านมา 14 ปี กรมธรรม์น่าจะขาดอายุแล้ว แต่ต้องมาดูว่า เสียชีวิตตอนไหน และตรวจสอบว่าขณะเสียชีวิต กรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่ หากคุ้มครองอยู่แม้เสียชีวิตมา 14 ปีแล้ว ก็สามารถขอรับเงินได้ ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเงินดังกล่าวถูกส่งเข้ากองทุนหรือไม่ หรือถูกส่งไปที่ใด ดังนั้น จึงต้องทราบข้อเท็จจริงมากกว่านี้