ทำประกัน พรบ.2 กรมธรรม์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
ณรงค์กร
วันเวลาที่ตอบ: 
29 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ถ้าหากผู้เอาประกันทำประกัน พรบ. 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 มีผลบังคับก่อน ต่อมาได้ทำ พรบ.ฉบับที่ 2 โดยไม่ได้ยกเลิกฉบับที่ 1 หากกรมธรรม์ทั้งสองฉบับยังมีผลคุ้มครองอยู่ และเกิดอุบัติเหตุขึ้น บุคคลภายนอก และผู้เอาประกัน จะเรียกค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายเบื้องต้นจากใครได้บ้าง บริษัทใหนต้องรับผิดก่อนหลัง หรือรับผิดอย่างไร
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว หากมีการทำกรมธรรม์ 2 ฉบับโดยสามารถระบุได้ว่าฉบับไหนทำก่อนหรือหลัง เมื่อเกิดอุบัติเหตุกรมธรรม์ฉบับที่ทำก่อนจะต้องให้ความคุ้มครองก่อนจนเติมวงเงินที่ให้ความคุ้มครอง ค่ะ