ทำประกันภาคสมัครใจแล้วยังต้องทำประกันภาคบังคับ มันซ้ำซ้อนหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
สุรศักดิ์
วันเวลาที่ตอบ: 
23 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ผมมีความเห็นว่าการบังคับให้ทำประกันภาคบังคับ พรบ.นั้นเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่ว่าถ้าผู้ที่ทำประกันภาคสมัครใจอยู่แล้วยังต้องมาทำ พรบ.เพิ่มอีก มันจะซ้ำซ้อนหรือไม่ เนื่องจากผู้ที่ทำประกันภาคสมัครใจ ความคุ้มครองและวงเงินมันครอบคลุมมากกว่า พรบ.อยู่แล้ว จึงอยากเรียนถามทาง คปภ.ว่าจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร เพราะการบังคับให้ทำ พรบ.กับผู้ที่ทำประกันภาคสมัครใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ซึ่งผมมีความเห็นว่าคนที่ทำประกันภาคสมัครใจแล้วไม่ควรบังคับให้ทำ พรบ.ครับ
คำตอบ: 
  การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไม่ซ้ำซ้อนกับการประกันภัยภาคบังคับแต่อย่างใด เนื่องจากภาคสมัครใจป็นความคุ้มครองส่วนเกิน/ต่อจากพรบ. เช่น ค่ารักษาพยาบาล พรบ.จำกัดที่ 50,000 บาท ซื้อของสมัครใจไว้ 100,000 บาท ดังนี้ จะเป็นความคุ้มครองรวม 150,000 บาท หากเกิดเหตุ ผู้ประสบภัยต้องรักษาพยาบาล 100,000 บาท พรบจะจ่าย 50,000 บาท สมัครใจจะจ่ายอีก 50,000 บาท แต่หากว่าท่านไม่ทำ พรบ.ไว้ เจ้าของรถต้องรับผิดชอบผุ้ประสบภัยเอง 50,000 บาท อีก 50,000 หลัง สมัครใจจึงจะเข้ามาจ่ายให้ กฎหมายบังคับเป้นส่วนแรกท่านจึงต้องทำก่อน กความเสียหายมากกว่านั้น สมัตรใจจึงจะเข้ามาจ่าย ไม่ซำซ้อนแน่นอนค่ะ