ทำประกันภัยรถยนต์

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นพดล
วันเวลาที่ตอบ: 
25 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ขอทราบว่า บริษัท วิคเตอรี่ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ขณะนี้สามารถออกกรมธรรม์ เพื่อรับทำประกันภัยรถยนต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า ขอบคุณอย่างยิ่ง
คำตอบ: 
ให้งดรับชั่วคราว ครับ