เรื่องบริษัทประกันใช้โทรศัพท์มือถือโทรขายประกัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
อรษา ชัยสอาด
วันเวลาที่ตอบ: 
17 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ได้มีบริษัทประกันบริษัทหนึ่งได้ใฃ้มือถือเบอร์ 083-2968899 โทรไปตามบ้าน ตามมือถือเบอร์ต่างฯ ซึ่งไม่ทราบว่าไปนำช้อมมูลเบอร์มือถือ ชองผู้บริโภคมาได้อย่างไรสัญญาณดังแต่ไม่มีเสียงพูดดิฉันได้ติดต่อสอบถามไปยังศูนย์ข้อมูลของโทรศัพท์มือถือบริษัทหนึ่งได้แจ้งว่าเป็นบริษัทฯขายประกันบริษัทฯหนึ่งอยากให้ท่านตรวจสอบว่าตอนนี้ประชาชนเคลียดกับเบอร์นี้มากเพราะกดรับแล้วไม่มีเสียงพูดโทรกลับบอกว่า เบอร์นี้ยังไม่เปิดใช้บริการวันหนึ่งบางคนรับสายหลายฯคร้งอยากให้ท่านรีบตรวจสอบหน่อยว่าบริษัทฯที่ใช้เอบร์ดังกล่าวมีจุดประสงค์อะไร
คำตอบ: 
ขอให้ท่านที่ไม่ประสงค์ให้ตัวแทนรบกวนขายประกันภัยทางโทรศัพท์ โทรแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของท่านได้ที่ สายด่วน 1186 เจ้าหน้าที่จะส่งชื่อและเบอร์โทรของท่านไปยังศูนย์ข้อมูลของบริษัทประกันภัยเพื่อมิให้ตัวแทนของทุกบริษัทรบกวนท่าน