ถ้าต้องการร้องเรียนตัวแทนและบริษัทประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ประภัสสร นิยม
วันเวลาที่ตอบ: 
09 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ถ้าต้องการร้องเรียนตัวแทนและบริษัทประกันภัยสามารถดำเนินการส่งมาที่ www.oic.or.th ได้หรือไม่คะ
คำตอบ: 
ควรร้องเรียนเป็นหนังสือ หากไม่สามารถเข้าร้องเรียนได้ด้วยตนเอง เพราะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานด้วย