ถูกแท็กซี่ ชน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
ณัฐ
วันเวลาที่ตอบ: 
29 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รบกวนสอบถาม ในกรณีที่เรากำลังเดินข้านถนนที่ทางม้าลาย แล้วรถแท็กซี่ขับมาชนเรา รถแท็กซี่มีประกันชั้น 3 เราจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ส่วนไหนได้บ้าง และมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร ขอบคุณครับ ณัฐ
คำตอบ: 
เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล เบื้องต้น 15,000 บาท ตามที่จ่ายจริง หากว่าผลคดีรถเป็นฝ่ายผิด (ประมาท) ท่านก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายส่วนเกินได้อีกไม่เกิน 35,000 บาท ตามที่จ่ายจริง สงสัยสอบถามได้ที่ 1186