ช้ามาก ๆ กับคดีสัมพันธ์ประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
สมพงษ์
วันเวลาที่ตอบ: 
16 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ช่วยดำเนินเรื่องจ่ายเงินเครมให้กับเจ้าหนี้เร็วหน่อย
คำตอบ: 
  ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี คาดว่าจะทราบผลภายในเดือนกันยายน 2552 นี้