ชนกับรถคู่กรณี เตรียมจะเบิกค่าเช่ารถ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ผู้ไม่รู้
วันเวลาที่ตอบ: 
22 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
รถผม(มีประกันชั้น3)โดนรถคู่กรณีชน(ประกันชั้น 1) ผมเป็นฝ่ายถูก หลังจากชน ผมต้องใช้รถทุกวัน จึงติดต่อกับประกันคู่กรณี ขอเช่ารถมาใช้(ผมถามบ.ประกัน และอู่ซ่อม ไม่มีรถให้ใช้) ซึ่งเช่าไป 7 วัน เป็นเงินค่าเช่าทั้งสิ้น 7700 บาท(สำรองจ่ายแล้ว) แต่ผมมีค่าใช้จ่ายดำเนินการ เช่น ค่าแท็กซี่ไปเอารถ ไปคืนรถ เอารถไปซ่อม ค่าเสียเวลางานบริษัท ค่าให้ลูกน้องหารถเช่าให้ ซึ่งแทนที่ผมและลูกน้องจะเอาเวลาไปทำมาหากิน และสร้างโอกาสการหารายได้เข้าบริษัท แต่จะต้องมาเสียเวลาเสียโอกาสเนื่องจาก โดนรถคู่กรณีชน ขอย้ำว่าผมเป็นฝ่ายถูก ผมมีคำถามดังนี้ 1.ค่าแท้กซี่ ค่าเสียเวลา เครมได้หรือไม่ เท่าใด 2.ระยะเวลาในการจ่ายเงินของบ.ประกันไม่ควรเกินกี่วันหลังจากทำเครม 3.หากบ.ประกันอิดออดไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายไม่เต็มจำนวนจะแนะนำให้ทำอย่างไร 4.(ถามเผื่อ)โชคดีที่ได้รถติดแกส เพราะรถผมติดแกส แต่หากไม่สามารถเช่ารถติดแกสมาใช้ได้ ต้องใช้รถเติมน้ำมัน ค่าส่วนต่างราคาน้ำมันกับแกสสามารถเคลมได้หรือไม่ อย่างไร 5.(ถามเผื่อ) โชคดีที่ได้รถระดับเดียวกันแต่หากได้รถที่ระดับสูงกว่ามากๆ เช่นผมใช้ Toyota Camry ติดแกส แต่ไปเช่า Benz S Class (ค่าเช่า 10000 บาทต่อวัน) เนื่องจากไม่มีตัวเลือกรถเช่าราคาถูกแล้วและด้วยเงื่อนไขเวลาจำเป็นต้องเช่า สามารถเบิกเคลมได้หรือไม่ เท่าไร
คำตอบ: 
สามารถเรียกได้  จากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดโดยเรียกค่าขาดการใช้รถที่ต้องจัดซ่อมและหารถใหม่มาทดแทน ซึ่งอาจเป็นค่าเช่ารถที่เราเช่ามาใช้ในขณะที่รถเข้าซ่อม ทั้งนี้ขอให้ติดต่อและตกลงค่าเสียหายกับคู่กรณีและบริษัท่ประกันคู่กรณี หากบริษัทประกันอิดออดนานเกิน เช่น เสียหายควรซ่อม 2 เดือน  แต่บริษัทซ่อมให้ 2 เดือนไม่แล้วเสร็จ สามารถนำเรื่องมาร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ.ได้ค่ะ