จะเปิดสำนักงานนายหน้าประกันกันภัยบุคคลธรรมดา

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
วุฒิศักดิ์
วันเวลาที่ตอบ: 
23 พฤษภาคม 2556
รายละเอียดคำถาม: 
จะเปิดสำนักงานนายหน้าประกันกันภัยบุคคลธรรมดา จะต้องทำอย่างไรบ้างและมีขั้นตอนอย่างไร? บ้างครับ กรณีผมเป็นร้านค้า อยู่แล้วครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ: 
ท่านสามารถกระทำได้เลย ค่ะ  //002