ความล่าช้าของเอกสารกรมธรรม์

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ตฤณภัทร
วันเวลาที่ตอบ: 
30 กันยายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
โดยปกติแล้วเมื่อตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ นานแค่ไหนจึงจะได้กรมธรรม์ เพราะปัญหาที่พบคือเกิน 1 เดือนแล้วยังไม่ได้ และต้องใช้หน้าตารางต่อภาษีให้ทันภายใน 15 กันยายนนี้ รู้สึกว่า บ.ตัวแทนเล่นแง่ที่เราไม่ตกลงซื้อประกันกับ บ.ที่ตัวแทนแนะนำ แต่ซื้ออีก บ.ที่ตัวแทนไม่อยากให้เราซื้อ
คำตอบ: 
ปกติถ้าซื้อกรมธรรม์จะออกให้ในเวลาไม่เกิน 1 เดือนครับ ถ้ายังไม่ได้รับถือว่าผิดปกติแล้วครับต้องติดตามสอบถามบริษัท ฯ./01