ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
กฎหมายประกันภัย
ชื่อผู้ถาม: 
kook
วันเวลาที่ตอบ: 
14 สิงหาคม 2556
รายละเอียดคำถาม: 
คือพ่อดิฉันได้ทำประกันชีวิตไว้และมอบผลประโยชน์ให้น้องชายพ่อ แต่เกิดมีปัญหากันและระหว่างนั้นพ่อฉันเสียชีวิต อยากทราบว่าดิฉันมีสิทธิ์ในค่าสินไหมมรณกรรมมั้ยค่ะ แล้วควรทำอย่างไรบ้างและก่อนพ่อเสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมไว้ให้ดิฉันด้วยค่ะ โดยระบุว่าผลประโยชน์ทั้งหมดให้ลูก ควรทำยังไงดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ถ้าผู้เอาประกันภัย (คุณพ่อ) ได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้กับผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทประกันภัยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้คะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย   1186