ค่า EXCESS 1,000 จุดอ่อนที่บริษัทประกันภัยอาจจะเอาเปรียบผู้เอาประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
กฎหมายประกันภัย
ชื่อผู้ถาม: 
โสธร ลาภสมบุญกมล
วันเวลาที่ตอบ: 
18 กันยายน 2556
รายละเอียดคำถาม: 
เรียน ท่านคปภ. ที่เคารพ กรณีค่า Excess 1,000 วัตถุประสงค์น่าจะเกิดขึ้นจากป้องกันการเคลมรอบคันของผู้เอาประกันภัยในอดีต เพื่อทำสีรถใหม่, แต่ ปัจจุบัน การแจ้งเคลมผ่านทาง Callcenter ตามเบอร์ของแต่ละบริษัทฯ กรณี ชนเฉี่ยวคู่กรณีเป็นต้นไม้, กำแพง,เสา,กระถางต้นไม้,ฟุตบาท ส่งผลให้เกิดรอยบุบ, ยุบ, ครูด, สีกระเทาะ, รอยครูดเข้าถึงเนื้อ (มิใช่รอยขนแมว) ปกติ บริษัทประกันภัยจะยกเว้นค่า Excess 1,000 ต่อเหตุการณ์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และ Callcenter มักจะแจ้งให้ไปเปิด Claim ที่อู่ได้เลย. ความจริงที่เกิดขึ้น คือ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้เจ้าหน้าที่สำรวจภัย (Surveyor) ผลลัพธ์ คือ ถ้าเปิด Claim ที่อู่คู่สัญญาของบริษัทประกันภัยที่ได้รับการสอนที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ Excess คิด1,000 บาทต่อแผลที่เกิดขึ้น และการทึ่มาเปิด Claim ที่อู่เปรียบเสมือนว่า Claim รอบคัน ต่อให้แจ้งคู่กรณี ปนพเภท ต้นไม้,เสา,กำแพง,ประตู,กระถาง,ฟุตบาท, ก็ต้องจ่ายค่า Excess 1,000 บาท แถมให้คิดต่อ \"จุด\" อีก, ถ้าร้องเรียนบริษะทประกันภัย แล้วพบว่า บริษะทประกันภัยมัความผิดจริง, บทลงโทษ คือ อะไร? และจริงหรือไม่? บริษะทประกันภัยไม่ได้เกรงกลัว คปภ. มากมายนัก เพราะ คปภ.ไม่มีอำนาจแท้จริงในการควบคุมดูแลกำกับบริษัทประกันภัย, สุดท้าย คปภ. พอจะช่วยทำ บันทึกเรื่องราวบริษัทประกันภัยที่ถูกร้องเรียนจากการเอารัดเอาเปรียบผู้เอาประกันภัยเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อเป็นแนวทางในการศุกษาหาข้อมูลและเปิดเผยความจริง สำหรับ ประชาชนที่อาจจะกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบได้ ขอบคุณมากครับถ้าอ่านจนจบและช่วยตอบคำถามโดยไม่นิ่งนอนใจ หรือ ตอบกลับให้เข้ามาขอคำปรึกษาที่คปภ. โสธร ลาภสมบุญกมล, โทร. 081-66-7-88-00, อีเมล์ :: ALLRISKSINSURE@LIVE.CON
คำตอบ: 
ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 1) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจาการชนหรือคว่ำ เช่น        -  ความเสียหายจากการมุ่งร้าย กลั่นแกล้ง       -  ความเสียหายจาการกระทบกับวัตถุ สิ่งของ ทำให้รถได้รับความเสียหาย       -  ไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้รถได้รับความเสียหายได้ชัดเจน 2) 1,000 บาทแรกของความเสียหายที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้       กรณีรถยนต์ชนกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ เช่น รั้ว ต้นไม้ สัตว์ ก้อนหิน ฯ ทำให้ตัวรถได้รับความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก แต่่ต้องสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงลักษณะการเกิดเหตุ วันเวลา และสถานที่อย่างชัดแจ้ง อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยท่านสามารถนำเอกสารหลักฐานที่เกียวข้องมาร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.  .../006