ค่า Excess

กลุ่มคำถาม: 
กฎหมายประกันภัย
ชื่อผู้ถาม: 
ฐิดาพร พลีดี
วันเวลาที่ตอบ: 
25 มีนาคม 2557
รายละเอียดคำถาม: 
คือว่าขับรถถอยชนเสาประตูรั้วที่บ้านค่ะ แล้วไปแจ้งเคลมประกัน ทางประกันได้โทรมาแจ้งว่าอนุมัติแล้ว และต้องเสียค่า Excess 1000 บาท ดิฉันก็ถามว่าทำไมต้องเสียด้วย ทางประกันแจ้งว่าชนโดยไม่มีคู่กรณี แต่ดิฉันได้อ่านทางเน็ตว่า กรณีไม่เก็บค่าเสียหายส่วนแรก 1. รถชนกับพาหนะอื่นและแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้ 2. รถชนเสา/ชนประตู 3. รถชนต้นไม้ยืนต้น /ชนเสาไฟฟ้า 4. รถชนกำแพง 5. ชนคน 6. ชนสุนัข/ชนสัตว์ 7. ชนฟุตบาธ 8. รถพลิกคว่ำ 9. รถชนราวสะพาน 10. รถชนกองดิน หรือชนหน้าผา 11. รถชนป้ายจราจร 12. รถชนทรัพย์สินอื่นใดที่ยึดแน่นตรึงตรากับพื้นดิน อย่างนี้ถูกต้องไหมค่ะ ถ้าใช่ดิฉันต้องทำอย่างไรบ้างคะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
คำตอบ: 
กรณีรถยนต์ชนกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ เช่น รั้ว ต้นไม้ สัตว์ ที่ทไให้ตัวรถได้รับความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก แต่ต้องสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงลักษณะการเกิดเหตุ วันเวลา และสถานที่อย่างชัดแจ้ง