คำว่าทุพพลภาพ ในทางประกันชีวิตหมายความว่าอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ณัฐภัสสร
วันเวลาที่ตอบ: 
08 เมษายน 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ขอทราบความหมายโดยละเอียดด้วยค่ะ เพราะว่าคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจทำให้เกิดร่างกายอ่อนแรงซีกหนึ่งไม่สามารถประกอบการงานอะไรได้ ทางราชการก็ได้ออกบัตรผู้พิการให้แล้ว อย่างนี้จะได้รับยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตตามสัญญาไหมคะ ตัวแทนบอกว่าได้แต่ไปติดต่อบริษัทกลับบอกว่าไม่ได้
คำตอบ: 
ความหมายขอคำว่า"ทุพพลภาพ" หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปรกติได้ ฉะนั้น คำว่า "ทุพพลภาพ" จึงใช้ได้ทุกความหมายในเรื่องการประกันภัย หากการตีความคำว่า"ทุพพลภาพ" ของบริษัทไประงับสิทธิของท่านให้ นำเรื่องนี้พร้อมรายละเอียดปรึกษาได้ที่สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก ชั้น G