ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
leklek
วันเวลาที่ตอบ: 
08 กรกฎาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีที่มีการแก้ไขความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 แสนบาทนั้น หากบ.ประกันภัยมีคุ้มครองต่ำกว่านั้น หากถูกร้องเรียนมีความผิดและถ้าตัวแทนไม่ทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ มีการขายประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนมีความผิดหรือไม่ หากมีจะต้องมีความรับผิดต่อเรื่องนี้อย่างไร....ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
 กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ต้องขายความคุ้มครองขั้นต่ำ  3 แสนบาท หากขายต่ำกว่านี้มีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับตาม พ.ร.บ.วินาศภัย ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อกรมธรรม์ค่ะ