ผลสอบตัวแทน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
สะมาแอ
วันเวลาที่ตอบ: 
19 มีนาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ผลสอบตัวแทนประกันชีวิต สอบวันที่ 26 ก.พ.2555 ที่โรงแรมลีกาเดนท์ หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกาศแล้วหรือยัง
คำตอบ: 
ศึกษาข้อมูลได้ที่ ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.oic.or.th/th/eServicePage/ ค่ะ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186 ค่ะ