คปภ ยังไม่ตอบคำถามเรื่อง k-bank จำหน่าย พรบ.499

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ตัวแทน
วันเวลาที่ตอบ: 
25 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
คปภ.ยังไม่ตอบคำถามเรื่องการจำหน่าย พรบ.ของธนาคารกสิกรไทย ใน website ของ คปภ เนื่องจากต้องการความกระจ่างในเรื่องนี้อย่างมาก
คำตอบ: 
ตอบให้แล้วนะค่ะ