ข้อ 4 เรื่องความเสียหายส่วนแรก ของกรมธรรม์ปี 52

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
สมบัติ
วันเวลาที่ตอบ: 
09 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ทำประกันชั้น 1 แบบไม่ระบุค่าเสียหายส่วนแรก ต้องการทราบว่า 1. หินจากรถบรรทุกกระเด็นใส่กระจกหน้าทำให้กระจกหน้าแตก จำเป็นต้องระบุทะเบียนรถของรถบรรทุกให้ประกันทราบหรือไม่ ถ้าไม่สามารถระบุได้ จะต้องเสีย 1,000 บาทหรือไม่ครับ 2. หินกระเด็นจากไหนมาไม่รู้ บน motor way ทำให้กระจกหน้าแตก จะต้องเสีย 1,000 บาทหรือไม่ครับ 3. กรณีโดนรถชนท้าย แล้วคู่กรณีหนี ไม่สามารถระบุทะเบียนได้ จะต้องเสีย 1,000 บาทหรือไม่
คำตอบ: 
1. ต้องระบุค่ะ หากความเสียหายเกิดจากรถบรรทุก 2. ต้องเสียคาะ เพราะไม่สามารถแจ้งคุ่กรณีได้