อยากทำกิจการเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ธนพร โพปัญญา
วันเวลาที่ตอบ: 
12 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ถ้าหากต้องการเปิดกิจการ (ธุรกิจเกี่ยวกับพรบ. และประกันภัยรถยนต์) ต้องเริ่มต้นอย่างไร ถึงจะถูกต้องตามกฏหมาย และต้องเรียนจบทางด้านกฏหมายด้วยรึเปล่า
คำตอบ: 
ประการแรกต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรรถยนต์ เงื่อนไข ความคุ้มครอง เพื่อที่จะได้สอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อที่จะได้ขายประกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ