สินไหมประกันรถชนเสียชิวิต

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
พุทธ
วันเวลาที่ตอบ: 
24 สิงหาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
สองแม่ลูกจอดหยุรถมอเตอร์ไชยข้างริมฟุตบาทแล้วมีรถปิคอัพวิ่งมาแล้วยางแตกเสียหลักชนแม่ลูกเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คน รถปิคอัพมีประกันป1 ทุนบุคคนภายนอก 1000000/คนไม่เกิน10000000ต่อครังถ้าอย่างนี้จะเรียกเต็มทุนได้ไหม? ประกันมีเกณจ่ายอย่างไร 1ชีวิตทุนเท่ากับทุนประกันตั้งไว้ไหม? ประกันไว้กับประกันคุ้มภัย
คำตอบ: 
ความคุ้มครองของผู้ประสบภัยจะได้รับกรณีที่รับบาดเจ็บ พรบ. จะให้ความคุ้มครองเต็มวงเงิน 50000 บาท แต่หากค่ารักษาพยาบาลเกินหรือต้องการเรียกร้องค่าสินไหมสามารถเรียกร้องได้จากประกันภัยชั้น 1 ของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้ แต่ในส่วนของผู้ที่เสียชีวิต ความคุ้มครองที่จะได้รับจาก พรบ. เป็นค่าปลงศพจำนวน 200000 บาท จาก พรบ. และสามารถเรียกร้องได้อีกจาก ประกันภัยชั้น 1 ของคู่กรณี ซึ่งมีสิทธิ์เรียกร้องได้เต็มตามทุนที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ที่ระบุไว้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องเจรจากับบริษัทประกันภัยเพื่อตกลงกันค่ะ