สถาบัน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ตัวแทน
วันเวลาที่ตอบ: 
10 มกราคม 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ไม่ทราบว่าคุณเนติมาเป็นพนักงานหรือเปล่าค่ะหรือเป็นแม่บ้าน หากเป็นเจ้าหน้าที่ต้องปรับปรุงการพูดน้ำเสียงบ้างนะค่ะ หากไม่เต็มใจให้บริการก็ขอให้เปลี่ยนหน้าที่จะดีกว่านะค่ะ. ผิดหวังจริงๆ ที่มีคนแบบนี้ในองค์กร
คำตอบ: 
สำนักงาน คปภ. ได้รับทราบความคิดเห็นของท่านแล้ว และจะนำไปปรับปรุงต่อไปคะ //009