ขอความรู้เรื่องการประกันภัยรถยนต์(ประเภท1)

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
น้ำ
วันเวลาที่ตอบ: 
23 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉันขอความรู้เรื่องประภัยรถยนต์ ประเภท 1 ค่ะ คือดิฉันได้ทำประกันภัยประเภท 1 กับบริษัทประกันบริษัทหนึ่ง ดิฉันเคลมทำสีครั้งแรกเนื่องจากขับรถเบียดกำแพง เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยมาเปิดหมายเลขเคลมให้ที่บริษัทรถยนต์ ครั้งที่ 2 ดิฉันเคลมสีรถยนต์อีกครั้งเนื่องจากขับรถยนต์ไปโดนเหล็กขูดสีรถยนต์ เจ้าหน้าที่ประกันภัยแจ้งว่าต้องชำระ 1,000 บาทร่วมให้กับอู่สีที่เราจะเข้าซ่อม ดิฉันงงค่ะ ไม่เคยรู้เลยว่าทำประเภท 1 แล้วต้องชำระเงินหากเราประสบอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี รบกวนข้อความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ขอให้อ่านเงื่อนไขกรมธรรม์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 4(ก) ความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชน/คว่ำ เคลมแรกเกิดจากการเบียด/เฉี่ยวชนชนกำแพง บริษัทจึงไม่เรียกเก็บ ค่ะ