การไม่จัดส่งกธ.ให้ลูกค้ามีความผิดหรือไม่?

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
เจริญชัย
วันเวลาที่ตอบ: 
21 ตุลาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
การที่รถมีประกัน ป.1 บริษัทไม่จัดส่ง กธ.ให้ผู้เอาประกันจะมีความผิดหรือไม่?
คำตอบ: 
ต้องดูเหตุในการไม่จัดส่งด้วยว่าเหตุใด มีการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยหรือยัง ซึ่งสามารถแจ้งให้ คปภ. ตรวจสอบเรื่องนี้ได้