การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นราธิป
วันเวลาที่ตอบ: 
05 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ผมถูกรถยนต์คู่กรณีขับรถมาชนมอเตอร์ไซด์ของผมขณะที่กำลังรอสัญาณจากตำรวจจราจรอยู่ หลังจากนนั้นก็ได้ไปตกลงกันที่สถานีตำรวจ และคู่กรณีก็ถูกตั้งข้อหาว่าขับร๔โดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทางทรัพย์สิน แต่พอถึงเวลาเรียกค่าเสียหายจากประกันของคู่กรณีจากการประเมิณค่าเสียหายจากการซ่อมมอเตอร์ไซด์ครั้งแรก พบว่ามีการตรวจเจอจุดเสียหายเพิ่มและต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ทางประกันได้ปฏิเสษและบอกว่าได้ตกลงกันไปก่อนแล้วและจะจ่ายเพิ่มไม่ได้อีก ปรากฎว่าบริษัทประกันภัยจ่ายไม่เติมวงเงินตามที่เรียกร้องไป ถ้าเป็นแบบนี้อยากทราบว่าจะเรียกร้องหรือจัดการยังไงได้บ้างครับ
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์คู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านตามความความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ  หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ยื่นเอกสารร้องเรียนที่ สำนักงาน คปภ. หรือโทร 1186