บัตรขาดต่อ

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
รยา
วันเวลาที่ตอบ: 
14 มีนาคม 2556
รายละเอียดคำถาม: 
บัตร อนุญาต ประกันชีวิต หมดอายุ ดำเนินการ ขอบัตรใหม่ (กรณีขาดต่อขอใหม่) ได้ที่ไหน อย่างไร คชจ. เท่าไหร่
คำตอบ: 
ถ้าบัตรหมดอายุแล้ว ต้องขอใบใหม่เลยนะคะ ตามลิงค์เลยคะ   http://www.oic.or.th/downloads/eServicePage/f001aa.pdf    //009