การเบิกค่าสินไหมส่วนเกินตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
me
วันเวลาที่ตอบ: 
29 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ผลคดีที่ใช้ในการเบิกส่วนเกินกฏหมายระบุไว้หลายอย่างมาก อยากทราบว่าหน้งสือส่งสำนวนฟ้องจำเลยฝ่ายเดียวของพนักงานสอบสวนที่เป็นใบปะหน้าใบเดียวแต่ระบุว่าฟ้องใครใช้เป็นผลคดีในการตั้งเบิกส่วนเกินตามพรบ.ได้หรือไม่ครับ
คำตอบ: 
โดยปกติจะพิจารณาตามสำนวนการสอบสวน กรณีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน แต่หากว่าส่งอัยการแล้ว ต้องฟังความเห็นพนักงานสอบสวนว่ามีความเห็นเช่นเดียวกันหรือไม่ หากมีความเห้นเช่นเดียวกันก็ถือตามนั้น