การเก็บส่วนร่วม หรือ เอ็คเซส

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
นนท์
วันเวลาที่ตอบ: 
17 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ดังที่มีการอ้างกรมธรรม์ ปี 09 ขึ้นไป ถ้าบาดแผลไม่ชัดเจนจะเก็บ เหตุการณ์ละ 1000 บาท ตกลงเป็นยังไงครับ
คำตอบ: 
กรมธรรม์ที่เริ่มคุ้มครอง 1 มกราคม 2552 นั้น กำหนดเงื่อนไขเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกเพื่อป้องกันบุคคลที่อาศัยช่องว่างของเงื่อนไขกรมธรรม์เดิมในการทำสีรถยนต์โดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงเท่านั้นครับ  แต่หากเสียหายจากอุบัติเหตุที่ท่านสามารถแจ้งการเกิดเหตุได้ชัดเจนและความเสียหายนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ถึงขนาด บุบ แตก ร้าว ท่านไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกครับ