การอบรมต่ออายุตัวแทนเดือนต.ค52

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ศุภศริน
วันเวลาที่ตอบ: 
20 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าการอบรมต่ออายุตัวแทนเดือน ต.ค 52 วันที่เท่าไหร่คะ
คำตอบ: 
ติดตามได้ที่ www.oic.or.th ค่ะ