อู่บอกอะไหล่ยังไม่มา

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
chaisom
วันเวลาที่ตอบ: 
22 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
เคม 24 มีนาคม 55 อาคเนย์ประกันภัย เคมสมุทรสงครามอู่ คาร์เซนเตอร์ ปัจจุบันนี้ 20 พฤษภาคม 55 ทำไมถึงช้าขนาดนี้ระยะเวลาในการส่งอะไหล่ เกือบจะสองเดือนแล้ว อยากทราบว่าระยะเวลาในการเคมและซ่อมรถควรใช้เวลาเท่าไรครับ
คำตอบ: 
เคลมตั้งแต่ 24 มีนาคม 2555 บัดนี้ ยังไม่ส่งอะไหล่ถือว่านานพอสมควร หากบริษัทดำเนินการล่าช้าขอให้นำเรื่องมาให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ.เรียกบริษัทมาชี้แจงถึงสาเหตุของความล่าช้าได้ค่ะ