การยกเลิกการทำประกัยอุบัติเหตุทางโทรศัพท์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
วุฒิ
วันเวลาที่ตอบ: 
28 กันยายน 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ผมได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับการทำประกันอุบัติเหตุทางโทรศัพท์ เผลอตอบตกลง เลยอยากยกเลิกการทำประกันดังกล่าว ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างครับ (จะทำได้ไหมครับ)
คำตอบ: 
ท่านสามารถยกเลิกการทำประกันภัยได้ ซึ่งจากกรณีนี้เมื่อท่านได้รับตารางกรมธรรม์ประกันภัย ท่านสามารถแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับตารางกรมธรรม์