รถไม่ได้ชนแต่เป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหาย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
วันเวลาที่ตอบ: 
12 มิถุนายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
1. ถ้ารถยนต์ของเราทำประกันชั้น 1 ไว้กับบริษัทและเรากระทำความผิดโดยขับรถผิดทาง (ขับรถย้อนศร) เป็นเหตุทำให้รถยนต์ที่ขับตามทางที่ถูกต้องหักหลบรถของเราและเสียหลักชนกับรั้วบ้านของบุคคลอื่นเกิดความเสียหายทั้งรั้วบ้านและรถยนต์ที่เสียหลักคันนั้น (รถของเราไม่ได้ถูกชนและไม่เสียหาย) บริษัทรับประกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ อย่างไร 2. ดิฉันสามารถฟ้องบริษัทรับประกันได้หรือไม่เราทำประกันชั้น 1 ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อสินทรัพย์ของบุคคลภายนอก ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิงบรรทุก หรือติดตั้งในรถ นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย จึงต้องมีข้อเท็จจริงว่าท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือไม่ มีความเห็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือไม่ว่าท่านเป็นฝ่ายประมาท และมีการปรับ หรือไม่ ถ้าข้อเท็จจริง   ปรากฎว่า อุบัติเหตุครั้งนี้ท่านเป็นฝ่ายประมาท เป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่บุคคลภายนอกบริษัทก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ครับ 00