ประกันชีวิตมีกี่ประเภท

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ธารทิพย์
วันเวลาที่ตอบ: 
12 เมษายน 2556
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าประกันชีวิตมีกี่ประเภทเช่น แบบคุ้มครอง ฯลฯ
คำตอบ: 
ข้อมุลการประกันชีวิตตามลิงค์เลยคะ  http://www.oic.or.th/th/elearning/inner_life2.php#2    //009