เอกสารให้รับผิดชอบหนี้สิน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
คุณโต้ง
วันเวลาที่ตอบ: 
09 มิถุนายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
คุณพ่อซื้อรถบรรทุก แล้วโดนยึด ตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตแล้ว โดยบริษัทฟ้องเรียกค่าเสียจะทำอย่างไร
คำตอบ: 
ต่อสู้คดีในชั้นศาล เพื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ/01/04