การขายประกันชีวิตผ่านโทรศัพท์ พนักงานควรแจ้งรายละเอียดอะไรบ้างก่อนเสนอขาย สามารถขายได้หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ หากตอบตกลงแล้วสามารถยกเลิกได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

การขายประกันชีวิตผ่านโทรศัพท์ ตัวแทน/นายหน้าจะต้องแจ้ง ชื่อ และเลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิตก่อนการเสนอขาย โดยการเสนอขายสามารถทำได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30 –19.00 น. เว้นแต่มีการนัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยความยินยอมของผู้มุ่งหวังที่ได้รับการนัดหมาย