สมัครสอบที่หน้าสนามสอบได้เลยไหม

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
supranee
วันเวลาที่ตอบ: 
23 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ถ้าจะไปสอบตัวแทนไปทำการสมัครสอบที่หน้าสนามสอบได้เลยไหมชำระค่าสมัตรที่นั้นเลยด้วยการสอบแบบคอม ตอบด้วยค่ะ
คำตอบ: 
การสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดอบสอบ www.tlaa.org โทร. 02 -6798080 สำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย จัดสอบโดยสมาคมประกันวินาศภัย www.thaigai.com โทร.02-2566032 ค่ะ/002