เรียกร้องค่าเช่ารถ?

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
มาณวิกา
วันเวลาที่ตอบ: 
25 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
รถถูกชน ต้องซ่อมเกือบ4เดือน ไม่มีรถใช้ในการทำงานมีวามจำเป็นต้องเช่ารถเนื่องจากเป็พนักงานฝ่ายขาย ค่าใช่จ่ายตรงนี้สามารถเรียกร้องจากประกันของคู่กรณีได้ไหมคะ ถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้าง...ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
เรียกร้องได้ครับ แจ้งให้คู่กรณี (ฝ่ายผิด) และประกันคู่กรณีทราบ